JS解决内容图片过大处理方法

分类栏目: js

805℃

放飞梦 发布于 发表评论

<script>
//处理内容图片过大
var cimgs = document.getElementById('contentimg');
var acimg = cimgs.getElementsByTagName('img');
for(var i=0;i<acimg.length;i++){
acimg[i].style.width = '100%';
acimg[i].style.height = '100%';
cimgs.style.height = 'auto';
};
</script>
  友情赞助
微信二维码
支付宝二维码
  选择分享方式

版权:若无特殊注明,本文皆为放飞梦原创,转载请保留文章出处。

链接:JS解决内容图片过大处理方法 - http://www.lauxin.net/js/77.html

发表评论
    已评论(0)