JS如何动态给select的option自定义属性赋值 取值

分类栏目: js

1263℃

放飞梦 发布于 发表评论

getAttribute()获取到相应的属性值,

用setAttribute()去设置相应的属性值。

 

如:

取值:

var sel = document.getElementByIdx_x("col1");

var classID=sel.options[0].getAttribute("自定义属性名称");

 

赋值:

var sel = document.getElementByIdx_x("col1");

sel.options[0].setAttribute("自定义属性名称", 所要赋的值);


  友情赞助
微信二维码
支付宝二维码
  选择分享方式

版权:若无特殊注明,本文皆为放飞梦原创,转载请保留文章出处。

链接:JS如何动态给select的option自定义属性赋值 取值 - http://www.lauxin.net/js/68.html

发表评论
    已评论(0)